องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

แผนการจัดหาวัสดุ

1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565

2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

3. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565

5. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

6. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

7. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

8. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

9. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

10. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564

11. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564

12. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

13. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564

14. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

15. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564

16. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

17. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

18. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม2564

19. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

20. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

21. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

22. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

23. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563

24. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

25. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563

26. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

27. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

28. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

29. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

30. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

31. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

32. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

33. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562

34. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

35. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

36. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

37. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

38. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562

39. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

40. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562

41. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562

42. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

43. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562

44. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

45. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

46. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561

47. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

48. แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

49. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

50. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี 2561

51. รายงานผลการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)

52. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

53. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561

54. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

55. รายงานผลการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2561)

56. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561

57. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561

58. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

59. รายงานผลการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 1 (ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)

60. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561

61. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561

62. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560

63. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560

64. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560

65. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

66. แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น