องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม

บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ภาพบรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย