องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา และพนักงานดับเพลิง 1 อัตรา สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 053-953118 หรือเว็บไซต์ http://www.tbl.go.th